Als u interesse heeft om bij het CILOLAB Living Lab aan te sluiten nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. We gaan dan graag het gesprek met u aan om te verkennen wat uw behoefte/vraag is en hoe dat aansluit op de mogelijkheden binnen CILOLAB. Wanneer er aansluiting is, zal uw mogelijke bijdrage uitgewerkt moeten worden in een voorstel dat we voorleggen en presenteren aan het CILOLAB bestuur, dat uiteindelijk het besluit neemt of nieuwe partijen al dan niet toetreden tot het Living Lab.

Voor nadere informatie over mogelijkheden om aan te sluiten bij CILOLAB kunt u contact opnemen met Hans Quak via hans.quak@tno.nl of bel naar o6-31792851)

Mogelijke opties voor deelname

Een soloparticipant betaalt een basis deelname, waarbij de participant bij meetings kan zijn en inzage krijgt in gegeneraliseerde resultaten van de CILOLAB projecten. We vragen daarbij aan de participant om ook een actieve inbreng te leveren (in-kind uren). Deze bijdrage wordt bij aanmelding in gezamenlijk overleg nader vastgelegd.

De bijdrage van een data participant bestaat uit het inbrengen van data voor het Living Lab, bv. om er door partners onderzoek mee te laten doen. Indien de andere partijen (via het CILOLAB bestuur) de waarde van deze data erkennen, kan dit een financiële bijdrage (gedeeltelijk) vervangen. De participant legt de voorwaarden voor het gebruik van de data op voorhand vast. We vragen daarbij aan een participant om ook een actieve inbreng te leveren (in-kind bijdrage). Deze bijdrage wordt bij aanmelding in gezamenlijk overleg nader vastgelegd.

De bijdrage van een case participant is een basis deelname van € 5.000 per jaar, waarnaast de deelnemer ook een case in dient te brengen in het Living Lab (kosten voor inbrengen case nader te bepalen). Deze extra bijdrage betekent dat de partij een specifieke deliverable terug ontvangt vanuit de kennispartners / betrokken partijen. Voor het aandragen van een case wordt tevens eigen kennisinbreng / betrokkenheid (in kind) en data (incl. de voorwaarden qua gebruik hiervan) gevraagd aan de participant.

De bijdrage van een kennis participant is een basis deelname van € 5.000 per jaar, waarnaast de deelnemer een extern gefinancierd project inbrengt in het Living Lab. Indien de andere partijen (via het CILOLAB bestuur) de waarde van dit project erkennen, kan dit een financiële bijdrage (gedeeltelijk) vervangen. De participant legt de voorwaarden voor het gebruik van de projectresultaten op voorhand vast.

Voorwaarden voor deelname: