Klantgedrag en voorkeuren in logistieke planning

Ieder jaar bestellen meer mensen online hun boodschappen en laten die thuisbezorgen. Dit leidt tot meer vervoersbewegingen in stedelijke gebieden en potentieel meer files en emissies. Het doel van dit project is om modellen en algoritmes te ontwikkelen om te helpen bij het efficiënter en effectiever maken van het thuisbezorgen van boodschappen (en andere goederen). We richten ons hier vooral op het ontwerp en de operationele sturing van de bezorgtijdvensters aan de klant. Dit project is een samenwerking tussen de Rotterdam School of Management en de Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Albert Heijn Online en ORTEC.

Inkoop als instrument voor zero-emissie logistieke oplossingen

Grote organisaties met stevige inkoopkracht zoals gemeenten en kantoorbedrijven dragen bij aan logistieke drukte en uitstoot in de stad, bijvoorbeeld door de levering van kantoorbenodigdheden en catering. Via hun inkoopgedrag zijn zij in staat een serieuze markt voor (uitstootvrije) stedelijke logistieke oplossingen te creëren. Namelijk door leveranciers te stimuleren en te faciliteren om goederenstromen te bundelen en door te kiezen voor uitstootvrij vervoer. Veel van deze organisaties willen ook verduurzamen – zeker met het oog op het klimaatakkoord – maar een praktische aanpak daarvoor ontbreekt vaak. Daarom ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in dit CILOLAB-project een aanpak waarmee inkopers makkelijker duurzame logistieke oplossingen kunnen stimuleren en opschalen.

In eerste instantie richt het team van de HvA zich op bestaande pilots en stadslogistieke operaties; hoe kunnen zij verbeterd worden en hoe kunnen de goedwerkende concepten worden opgeschaald? Dit gebeurt in samenwerking met  Knowledge Mile Bedrijven Investerings Zone, Deudekom en PostNL. Daarnaast stimuleert zij ook gedragsverandering onder inkopers in andere gebieden waaronder Amsterdam Zuidoost.

De nadruk ligt vooral op:

  • Succesvolle business modellen voor de bundeling van uitstootvrij vervoer
  • Inzichtelijk maken van kosten en baten bij een verandering in inkoop en bevoorrading
  • Diversiteit in de rol van inkopers in verschillende organisaties (omvang, aanbestedingsplicht, ed.) en hoe deze beïnvloed kan worden ten behoeve van duurzame logistiek

Logistieke concepten voor de laatste kilometer

CILOLAB richt zich op verschillende al bestaande en nog te ontwikkelen zero emissie oplossingen voor het voor het ontkoppelen van vervoer naar en binnen steden. Binnen deze onderzoekslijn worden in meerdere use cases onderzocht hoe (bestaande) barrières voor zero emissie concepten voor stedelijke logistiek weggenomen kunnen worden. Op basis hiervan wordt bestudeerd hoe deze concepten verder ontwikkelt, toegepast, opgeschaald en overgedragen kunnen worden naar verschillende logistieke segmenten en steden.  

CILOLAB monitoring & impact

Het verkrijgen van inzicht in de logistieke stromen in de stad is relevant voor logistieke partijen en overheden. Inzicht op hoog niveau in de verschillende stedelijke logistieke segmenten en hun omvang is bekend. Gedetailleerde inzichten in de effecten van stadslogistieke-oplossingen op stadsniveau ontbreken echter (bijv. werkelijke routes, laad- en lostijden en -gebieden, beladingsfactoren van voertuigen).

CILOLAB springt in op dit vraagstuk, door het opzetten van een monitoringsomgeving waarin de logistieke activiteiten in de stad worden gemonitord (met behulp van zowel bedrijfs- als stadsgegevens). Deze omgeving maakt het mogelijk om CILOLAB-oplossingen aan te passen, biedt een basis voor meer gedetailleerde stadslogistieke-inzichten op stadsniveau en draagt bij tot een betere dialoog tussen de verschillende belanghebbenden in de stadslogistiek. Tot slot zullen de inzichten die door de monitoringomgeving worden gegenereerd, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van succesvolle stadslogistieke oplossingen.