Onderstaande partijen hebben elkaar gevonden om vanuit hun unieke expertise en positie een bijdrage aan het CILOLAB Living Lab te leveren. 

Vervoerders, verladers, logistieke dienstverleners, hub exploitanten en kennisinstellingen werken in het CILOLAB Living Lab samen met gemeentes om in deze gemeentes tot haalbare en schaalbare zero emissie stadslogistieke oplossingen te komen.