Komende jaren wordt de logistiek in stedelijke gebieden geconfronteerd met verschillende grote uitdagingen: zo moet de uitstoot van vervuilende emissies omlaag en is er ook steeds minder ruimte in de drukke steden voor logistiek. Daarom richt CILOLAB zich op logistieke concepten en logistiek diensten in de steden die het voor vervoerders (en ontvangers en verladers) mogelijk maakt om zonder emissies te bevoorraden en vooral ook om het totaal aantal voertuigbewegingen te verminderen.

CILOLAB (het TNO deel van dit living lab) richt zich op verschillende logistieke oplossingen en diensten. We kijken hierbij specifiek naar de voorwaarden voor overdraagbaarheid en opschaling van logistieke initiatieven waarbij een ontkoppeling tussen het vervoer naar (of van) en het vervoer in de steden mogelijk wordt gemaakt, om zo zowel het vervoer buiten als binnen de stad optimaal te kunnen organiseren. Zo’n ontkoppeling komt niet vanzelf en is nu vaak niet aanwezig in de manier waarop de logistiek is georganiseerd. Vaak is het daarom nodig om een locatie te hebben waar er een knip wordt gelegd tussen buiten- en binnen stedelijke logistiek, om zo logistieke diensten te kunnen ontwikkelen speciaal voor in de stad. Binnen CILOLAB noemen we deze locaties ‘hubs’. We onderscheiden verschillende soorten van deze hubs, met daarbij ook verschillende soorten stedelijk logistieke diensten. Zoals op de bijgaande typologie ook te vinden is.