CILOLAB is het living lab voor duurzame stadslogistiek. Logistiek dienstverleners, hubexploitanten, gemeenten en kennisinstellingen werken in dit lab samen om stadslogistieke oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om zo zero-emissie alternatieven voor alle stakeholders te bieden in verschillende steden. Bij oplossingen moet je denken aan verschillende soorten hubs, overslagpunten, of stadsdistributiecentra, waar de stromen van buiten de stad en de stedelijke logistiek worden ontkoppeld, zodat de stedelijke op stadsniveau efficiënter kan worden georganiseerd.

Er gebeurt al veel op het gebied van duurzame stadslogistiek, maar om de huidige uitdagingen te halen moet er een serieuze markt voor (zero emissie) stedelijke
logistieke oplossingen gaan ontstaan.

Daarnaast voorziet CILOLAB in de behoefte bij zowel de logistieke partijen als bij gemeenten om de impact en de mogelijke markt voor stedelijk logistieke oplossingen  in kaart te brengen. Logistieke partijen kunnen vanuit extra inzicht in hun operatie en de impact met betrekking tot emissies in de stad, luchtkwaliteit, (vermeden) ritten, hun activiteiten doorontwikkelen en opschalen. CILOLAB biedt steden (en overheden) een rijker inzicht in wat er qua stadslogistiek gebeurt.

Living lab

Via verkeersmodellen of voertuigtoelatingssystemen hebben steden vaak al wel een globaal overzicht wat voor voertuigen zich in de stad bevinden; hier zitten echter geen routes in, en ook de type stadslogistieke stroom (bijv. horeca, e-commerce, retail, afval, service logistiek) is dan nog niet bekend. Wanneer we deze detaillering kunnen bieden is een volgende interessante stap om inzichtelijk te maken wat de impact op stadsniveau is van het implementeren van bepaalde stadslogistieke oplossingen.

CILOLAB is een living lab, dit wil zeggen dat we van een cyclische en actiegedreven aanpak uitgaan; gedurende de verschillende initiatieven en activiteiten gaan we actief op zoek naar waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, en waar goedwerkende concepten kunnen worden opgeschaald. De living lab methode dient als structurele aanpak voor co-creatie, experimenteren en leren wat wél kan.

CILOLAB is mede mogelijk gemaakt door financiering van: