Toekomstscenario’s voor de stadslogistiek

Samen met Posad Maxwan en de Gemeente Rotterdam hebben we vier toekomstscenario’s voor de stadslogistiek verkend. In het verkennende onderzoek hebben we bestudeerd welke ruimte stadslogstieke voertuigen en faciliteiten innemen in de stedelijke omgeving, wat de trends zijn en wat dit kan betekenen voor de toekomst van stadslogistiek. In de scenario’s is geschetst hoe de stadslogistiek zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hier is enerzijds samenwerking in de logistieke sector meegenomen en anderzijds stedelijke planning die gericht is op prettig verblijf of het faciliteren van transport. De vier toekomstscenario’s bieden handvatten om de verhouding tussen de (vaak snelle) ontwikkelingen in logistieke systemen (zie bijv. de opkomst van ‘dark stores’) en ruimtelijke inrichting in kaart te brengen. Diverse soorten hubs (logistieke faciliteiten) kunnen logistiek efficiënter maken (met minder voertuigbewegingen), maar de toegankelijkheid van de hubs bepaalt ook de leefbaarheid van de straat. Duidelijk is dat niet alles overal tegelijkertijd kan: er moeten afwegingen worden gemaakt tussen levendige stadstraten en locaties waar ruimtelijke kwaliteit (deels) op wordt geofferd voor logistieke efficiëntie. 

Dit onderzoek is uitgevoerd met aanvullende financiering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie is te vinden op de website van Posad Maxwan: https://posadmaxwan.nl/nl/nieuws/125/hoe-ziet-stadslogistiek-er-over-20-jaar-uit