Nationaal HUBcongres 25 november 2021

Hoe komen goederen in de toekomst de stad in? Zijn er voldoende vervoersmiddelen die uitstootvrij zijn of komen er andere alternatieven? Een eenduidig antwoord op die vragen is er niet, maar dat een logistieke hub hier een belangrijke rol in speelt is wel duidelijk. Logistieke hubs aan de stadsranden kunnen helpen om goederen de stad in te krijgen met bijvoorbeeld fietsen of kleine elektrische voertuigen; waardoor minder ruimte nodig is en minder wordt uitgestoten. In deze sessie kijken we naar verschillende soorten logistieke hubs en hoe deze te gebruiken zijn om de logistiek in steden slimmer te organiseren.

Kennissessie Logistiek & gebiedsontwikkeling, 16 september 2021

Ontwikkelingen in het Beurskwartier Utrecht.

Nationaal HUBcongres 17 september 2020

HUBS voor slimmere stedelijke
logistiek.

Kennissessie afvallogistiek
13 juli 2021

Slim inzamelen en slim samenwerken.

Topsector Logistiek
9, 10, 11 september 2020

Stadslogistiek: wat weten we en wat kunnen we doen.