Lessen over het gebruik van een microhub voor zero-emissie pakketbezorging in de binnenstad

Zero-emissie leveringen vanuit een microhub; dat is hoe DPD vanaf de opening van de DPD City Store in oktober 2019 een deel van haar pakketten bezorgd in het centrum van Rotterdam. Een microhub is een centrale locatie binnen een gebied (het centrum van Rotterdam en omliggende wijken in dit geval) van waaruit een deel van de bevoorrading kan plaatsvinden en welke gebruikt kan worden als afhaallocatie. In het geval van DPD rijdt er vanuit het regionale distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs iedere dag een bestelbus om de pakketten voor ontvangers in de binnenstad gebundeld te leveren op de microhub. De distributie van deze pakketten vindt vervolgens vanaf de microhub zero-emissie plaats met zogenoemde TRIPL’s (elektrische driewielers). De TRIPL is een LEVV (licht elektrisch vrachtvoertuig) met een laadvermogen van ca. 750L en 200kg (ongeveer 50 kleinere pakketten)[1].

TNO heeft in het kader van CILOLAB de impact van leveringen via de microhub berekend. Hierin is gekeken naar hoe het gebruik van de microhub zich verhoudt ten opzichte van bezorging direct vanuit het regionale distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs. Dit laatste is gemodelleerd voor dezelfde periode waarin de impact van leveringen via de microhub is berekend (traditioneel). Naar verwachting is er over een periode van 49 bezorgdagen circa 0,9 ton CO2-uitstoot vermeden. Dat is een reductie van ongeveer 80% ten opzichte van een situatie waarin deze zendingen direct vanuit het regionale distributiecentrum zouden zijn bezorgd. Door de overslag naar kleinere voertuigen is er wel een algehele toename van het aantal voertuigkilometers.

De DPD City Store dient als pilot om de impact emissieloze leveringen via een microhub te testen. Eind 2021 heeft DPD besloten om de City Store te sluiten. De voornaamste reden is dat het geteste distributiemodel verschillende lessen heeft opgeleverd, maar dat het distributiecentrum (in Berkel en Rodenrijs) op haalbare afstand ligt om elektrisch vervoer mogelijk te maken. DPD gaat meer inzetten op een open pick-up en drop-off (pudo) punten.

De City Store heeft voor de microhub als concept voor schone en efficiënte stadslogistiek de volgende lessen voor vervolgonderzoek opgeleverd.  

  • Bredere leefbaarheidseffecten door de inzet van LEVV’s: Naast een reductie in CO2-uitstoot kan de inzet van LEVV’s in combinatie met een afhaalpunt andere positieve effecten hebben op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid.
  • Emissieloos transport faciliteren in andere servicegebieden: In Rotterdam ligt het distributiecentrum van DPD dicht genoeg bij de stad om elektrische leveringen met een bestelbus mogelijk te maken. Een microhub aan de rand van een voorziene zero-emissie zone kan emissieloze leveringen in andere servicegebieden waar deze afstand groter is mogelijk maken.
  • Propositie microhub voor andere stadslogistieke segmenten: Vanwege het relatief kleine laadvermogen en de korte actieradius (80 – 100 km) van de TRIPL en andere type LEVV’s is de microhub in de transitie naar zero-emissie en efficiëntere stadslogistiek voornamelijk een interessante oplossingsrichting voor de bezorging van kleine pakketten in een dicht netwerk met korte afstanden (zoals in binnensteden). Naast de bezorging van pakketten zijn kleine leveringen in de stadslogistieke segmenten vers, retail en facilitair/service onder de juiste condities ook kansrijk voor de succesvolle toepassing van een microhub. De hub biedt hiermee potentieel een toegevoegde waarde aan andere logistieke segmenten waarvan de impact in (binnen)steden verminderd kan worden. Denk hierbij aan leveringen aan horecalocaties, (kleine) specialisten, kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. De microhub kan bovendien voor de directe omgeving een toegevoegde waarde hebben door servicegerichte functies te bieden. Naast een op- en afhaallocatie heeft de DPD City Store bijvoorbeeld ook een inpakservice en paskamers waar ontvangers hun aankoop gelijk kun passen en retoursturen indien het niet bevalt.[1] Bron: https://www.dpd.com/de/en/2018/06/05/mit-dem-elektro-dreirad-direkt-an-die-haustuer-dpd-stellt-mit-acht-tripl-scootern-pakete-zu/