Kennissessie Logistiek en Ruimte Beurskwartier Utrecht 16 september

Steden blijven groeien en dit betekent dat er nieuwe gebieden worden (her)ontwikkeld. In deze gebieden wordt er in toenemende mate ingezet op een prettig leefklimaat waarbij autoluw en vergroening belangrijke aspecten zijn.

Deze gebieden blijven echter ook diverse logistieke stromen aantrekken. Het gaat hierbij om zowel goederen als diensten die nu veelal met bestel- en vrachtwagens worden geleverd.

Hoewel er verschillende mogelijkheden zijn om het aantal logistieke bewegingen te verminderen is het onvermijdelijk dat deze in zekere mate in de nieuw te ontwikkelen gebieden aanwezig blijven. Door logistiek mee te nemen in de herontwikkeling kan er echter voor worden gezorgd dat de overlast van de aanwezige voertuigen met betrekking tot ruimtegebruik wordt geminimaliseerd. Het negeren van logistiek in de herinrichting van het gebied kan ertoe leiden dat de inspanning om het gebied duurzaam en leefbaar te maken deels teniet wordt gedaan. De vraag is hoe deze gebieden bevoorraad gaan worden met het oog op de vermindering van de beschikbare ruimte voor stedelijk goederenvervoer. Tijdens deze kennissessie gaan we in op de vraag hoe logistiek ruimtelijke geïntegreerd kan worden bij gebiedsontwikkelingen zodat goederen en diensten op tijd op de juiste plaats geleverd worden en daarbij de overlast wordt geminimaliseerd. Dit doen we aan de hand van een case studie in het Beurskwartier in Utrecht.

Alle kennissessies worden opgenomen en gedistribueerd aan ge├»nteresseerden via de CILOLAB website en social media kanalen; zo fungeert een opgenomen kennissessie ook als product van het Living Lab.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar janneke.devries@tno.nl.

Dit project maakt deel uit van het Acceleratorprogramme dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek. TKI Dinalog houdt toezicht op de voortgang en de inhoudelijke aansluiting op de innovatieagenda van de Topsector Logistiek.