EEN BRUISENDE STADSWIJK VRAAGT OM INNOVATIEVE LOGISTIEK

luchtfoto binnenstadscampus Amsterdam

Living labproject CILOLAB onderzoekt met studenten logistieke concepten voor een gebied in ontwikkeling

https://www.hva.nl/kc-techniek/subsites/nl/urban-technology/nieuws/nieuws/2020/11/een-bruisende-stadswijk-vraagt-om-innovatieve-logistiek.html