Bode Scholten draagt door middel van samenwerkingsverband TransMission bij aan meer vervoer in minder kilometers

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor het Zoetermeerse transportbedrijf Bode Scholten een vanzelfsprekendheid. Maar hoe houd je rekening met het milieu en de huidige uitdagingen op het gebied van stadslogistiek als je met 70 vrachtwagens dagelijks het hele land door rijdt? ‘’Daar hebben we inmiddels een aantal oplossingen voor gevonden’’, zegt Marco Scholten, directeur-eigenaar van Bode Scholten en partner binnen het living lab CILOLAB.

De grootste bijdrage die een transport- en distributiebedrijf als Bode Scholten kan leveren aan het reduceren van emissies is eigenlijk heel simpel volgens Marco Scholten. “We moeten met minder verreden kilometers zo veel mogelijk vervoeren. Om dat voor elkaar te krijgen moet je als transportbedrijf anders gaan werken. Daar zijn we al een hele tijd geleden mee begonnen door samen te werken en daarmee transporten uit te wisselen met andere transport- en distributiebedrijven die aangesloten zijn bij het TransMission netwerk.”

“We moeten met minder verreden kilometers zo veel mogelijk vervoeren. Om dat voor elkaar te krijgen moet je als transportbedrijf anders gaan werken.”
– Marco Scholten, directeur Bode Scholten

’s Nachts slim bundelen vermindert (lege) kilometers

Door de intensieve samenwerking binnen TransMission kunnen de 16 aangesloten bedrijven hun lading veel krachtiger bundelen. Vanuit Bode Scholten in Zoetermeer rijden trailers en LZV’s met kleinere zendingen (losse colli’s, lengtes, kleine pallets) ’s avonds en ’s nachts vol geladen naar de partners van het netwerk TransMission. Deze wagens komen vol geladen retour in de nacht met goederen vanuit de andere Nederlandse regio’s. De goederen worden in Zoetermeer gesorteerd en geladen in bakwagens en bestelwagens en dezelfde dag geleverd op 2200 adressen in het bezorggebied van Bode Scholten. Volgens Marco Scholten rijdt op die manier een vrachtwagen veel minder ver om zijn lading te bezorgen. Bovendien is de kans dat een vrachtwagen leeg terugrijdt, veel kleiner geworden.

Netwerksamenwerking zorgt voor forse besparingen in de regio

Zonder de netwerksamenwerking zouden alle 16 TransMission-bedrijven met diverse wagens (vaak niet volgeladen) naar Den Haag moeten rijden. Door de het samenwerkingsverband rijden er nog enkele volgeladen wagens met zendingen van verschillende TransMission-bedrijven gebundeld vanaf Bode Scholten in Zoetermeer. Op basis van rit- en voertuigdata hebben we binnen CILOLAB de impact van dit samenwerkingsverband voor het bezorggebied (de driehoek Heemstede-’s Gravenzande-Woerden) van Bode Scholten in kaart gebracht. In de regio bespaart Bode Scholten met de netwerksamenwerking circa 56-63% (76.000-101.000) aan gereden kilometers en 71-76% (78 – 98 ton ) aan CO2-uitstoot. De CO2-besparing wordt bepaald door twee verschillende factoren: de efficiëntie door de samenwerking (minder kilometers) en de ingezette voertuigen (andere type voertuigen in de realisatie). De samenwerking draagt bij aan ongeveer de helft van de gerealiseerde CO2-besparing

Positieve bijdrage aan leefbaarheid in de steden Den Haag en Delft

Als we inzoomen op de steden Den Haag en Delft – partners in CILOLAB en onderdeel van het bezorggebied Bode Scholten – zien we dat ook hier besparingen worden gerealiseerd. Voor de stad Den Haag zijn er circa 46-53% (90-120) minder ritten nodig om dezelfde hoeveelheid goederen af te leveren in een periode van 10 dagen. De bandbreedte van de resultaten hangt af van de gekozen ritduur.

Wanneer we voor dezelfde periode naar de stad Delft kijken, zien we een besparing van circa 75% (93- 100) in het aantal ritten. Dus ook hier zien we een positieve bijdrage aan de stad. Het verschil tussen Den Haag en Delft kan verklaard worden door het aandeel van de totale lading dat bestemd is voor deze steden. Naar mate dit aandeel hoger is, is de geschatte besparing door bundeling lager (omdat dan in de beladingsgraad bij de individuele transport bedrijven ook relatief hoger zou zijn geweest, en
de besparing door samenwerking dus iets minder).

In de regio bespaart Bode Scholten met de netwerksamenwerking circa 56-63% (76.000-101.000 kilometers) en 71-76% (78 – 98 ton ) aan CO2-uitstoot. Voor de stad Den Haag zijn er circa 46-53% (90-120) minder ritten nodig om dezelfde hoeveelheid goederen af te leveren. Wanneer we voor dezelfde periode naar de stad Delft kijken, zien we een circa 75% (93-100) minder ritten. Bovenstaande getallen betreffen een periode van 10 dagen in april 2020. Dit is volgens Bode Scholten een representatieve periode.

Concluderend zien we zowel in de regio als in de steden Den Haag en Delft een reductie in het aantal benodigde ritten wat leidt tot minder CO2-uitstoot. Een slimme logistieke samenwerking levert dus een bijdrage voor het bedrijf én voor de leefbaarheid in de stad. In het kader van CILOLAB verkennen we hoe dit concept verder opgeschaald kan worden en hoe andere partijen hiervan kunnen leren.